Codul civil pdf republicat la 15 iulie 2011 multe surprize

Codul civil pdf republicat la 15 iulie 2011 multe surprize va asteapta din toamna. Cititi-l si va minunati ce minti luminate avem. Se va schimba multe. Am citit ceva si sunt multe multe modificari in Codul Civil. Legea Nr. 287/2009 privind Codul civil a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 505, din 15 iulie 2011. aici

Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială

Condiţii
Art. 375. – (1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din
căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de
la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea
căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
(2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în
care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă
soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl
poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea
locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre
părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. Dacă
din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun
a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul
copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).
(3) Dispoziţiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
Procedura
Art. 376. – (1) Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de stare
civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de reflecţie de
30 de zile.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererea de divorţ se poate depune la
notarul public şi prin mandatar cu procură autentică.
(3) La expirarea acestui termen, soţii se prezintă personal, iar ofiţerul de stare
civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în
acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.
(4) Dacă soţii stăruie în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public
eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.
(5) Dispoziţiile art. 383 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă soţii nu
se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ ori, în cazul
prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părinteşti, ofiţerul
de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de
divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată, potrivit prevederilor art. 374.
(6) Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu
se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti.
Menţiunea în actul de căsătorie
Art. 377. – (1) Când cererea de divorţ este depusă la primăria unde s-a încheiat
căsătoria, ofiţerul de stare civilă, după emiterea certificatului de divorţ, face cuvenita
menţiune în actul de căsătorie.
(2) În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială soţii au avut ultima
locuinţă comună, ofiţerul de stare civilă emite certificatul de divorţ şi înaintează, de
îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria,
spre a se face menţiune în actul de căsătorie.
(3) În cazul constatării divorţului de către notarul public, acesta emite certificatul de
divorţ şi înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde
s-a încheiat căsătoria, spre a se face menţiune în actul de căsătorie.
Refuzul ofiţerului
de stare civilă sau notarului public
Art. 378. – (1) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. 375, ofiţerul de stare civilă
sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorţ.
(2) Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau notarului public nu există cale
de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a
dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de
lege.
(3) Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiţerului de stare civilă sau
notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi de a emite
certificatul de divorţ, oricare dintre soţi se poate adresa, pe cale separată, instanţei
competente.
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s