Alocatia de sustinere a familiei OUG nr. 2/2011

Alocatia de sustinere a familiei, adoptata de Senat

Senatorii au adoptat tacit OUG nr. 2/2011 care prevede ca familiile cu venituri de pana la 370 lei/persoana sa beneficieze de un ajutor financiar suplimentar constand intr-o alocatie pentru sustinerea familiei cu conditia frecventarii unei forme de invatamant organizata potrivit legii fara absente si cu note mai mari decat 8, se arata intr-un document de presa al Senatului.
Cine beneficiaza de alocatie?

In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau situatia familiei nu este evidentiata in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, dupa caz, in copie certificata sau autentificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor definite la art. 2 din Legea nr.277/2010;
b) certificatul de casatorie;
c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
e) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
g) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
h) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (3), respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.
i) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;
j) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
k) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

Totodata, alocatia se va acorda si familiilor sau persoanelor singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, sau cetateni straini, denumiti in continuare cetateni straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
b) sunt cetateni straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

Pentru acestia, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine, traduse si legalizate, precum si cu alte documente eliberate de autoritatile romane competente.

Potrivit normelor elaborate de Ministerul Muncii, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat, in luna anterioara solicitarii dreptului, asa cum sunt acestea prevazute la art.8 alin.(1) – (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara beneficiaza de alocatie doar daca copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizata potrivit legii si nu inregistreaza absente nejustificate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea notei la purtare la 8. In acest sens, la depunerea cererii de acordare a alocatiei, reprezentantul familiei prezinta la dosar o adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt inscrisi copiii. Astfel, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului scolar, va fi transmisa situatia privind absentele scolare inregistrate de catre acesti copii.

In acelasi timp, pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap grav sau accentuat, de varsta scolara si care nu frecventeaza o forma legala de invatamant, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap.

Ancheta sociala

Pentru acordarea alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, verificarea prin ancheta sociala, la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.

In normele metodologice se prevede ca ancheta sociala sa se efectueze, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului. Totodata, pentru definitivarea anchetei sociale pot fi utilizate informatii de la persoane sau institutii care cunosc situatia materiala, sociala si civila a familiei solicitantului de alocatie. In acelasi timp, se precizeaza in noul act normativ ca pentru anul scolar 2010 – 2011, inspectoratele scolare transmit prima situatie a absentelor pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii celui de al II-lea semestru scolar.

In urma anchetei efectuate, primarul stabileste dreptul la alocatie, aceasta urmand a se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.

Normele metodologice prevad ca dreptul la alocatie, respectiv plata acesteia sa se suspende in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:
a) pe perioada plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta la o familie sau persoana, la asistentul maternal profesionist, sau la un serviciu de tip rezidential, conform legii.
b) agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
c) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returate pentru titularul alocatiei familiale pentru copii;
d) absentele nejustificate inregistrate de un copil din familia beneficiara depasesc numarul de 20.

Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei instituie o noua forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani.

Actul normativ prevede ca alocatia sa fie acordata atat familiilor cu doi parinti, cat si familiilor monoparentale. De asemenea, vor fi considerati ca facand parte din familie si copiii adoptati, incredintati in vederea adoptiei sau aflati in plasament familial, inclusiv la asistentul maternal profesionist ori pentru care s-a instituit tutela.

Astfel, in cazul familiei cu doi parinti, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 30 lei pentru familia cu un copil;
b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

In cazul in care venitul familiei cu doi parinti se situeaza intre 201 si 370 de lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 25 lei pentru familia cu un copil;
b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Totodata, pentru familia monoparentala, al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 50 lei pentru familia cu un copil;
b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

In acelasi timp, daca venitul familiilor monoparentale este cuprins intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
e) 45 lei pentru familia cu un copil;
f) 90 lei pentru familia cu 2 copii;
g) 135 lei pentru familia cu 3 copii;
h) 180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s