Noi contributii sociale in 2011 HG nr. 113 din 2011

Angajatorii vor elibera adeverinte privind baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fiecare luna din ultimul an dinaintea incetarii raporturilor de munca ale salariatilor, potrivit unui nou act normativ, recent publicat in Monitorul Oficial. De asemenea, acordarea beneficiilor pentru persoanele care angajeaza studenti va fi conditionata de depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
HG nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 133, din 22 februarie 2011.

Astfel, absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale vor beneficia de ajutorul de somaj daca fac dovada ca, in perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii sau care nu se supun potrivit legii conditiei de acreditare, in vederea medierii pentru incadrare in munca.

De asemenea, noul act normativ prevede obligatia angajatorilor de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care acestia au retinut si au virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala prevazuta. Aceasta adeverinta va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora, date care se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, si pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de inspectia muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

In acelasi timp, declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea stabilita la titlul IX 2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Calculul contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX 2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare” va avea la baza salariul lunar brut realizat in ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Totodata, pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natura profesionala pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare se vor avea in vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de drepturi de autor si drepturi conexe si/sau pe baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.

In acelasi timp, HG nr. 113/2011 prevede ca, incepand cu declararea contributiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX 2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, si puse la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pe cale electronica, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, se calculeaza prin impartirea numarului de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Astfel, rezultatul obtinut se coreleaza cu numarul de zile lucratoare in luna. In situatia in care rezultatul obtinut este egal cu numarul de zile lucratoare in luna, stagiul de cotizare este egal cu o luna. In situatia in care rezultatul obtinut este mai mic decat numarul de zile lucratoare in luna, la stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare numai zilele cu norma intreaga lucrate in luna, calculate potrivit modalitatii de calcul. In situatia in care rezultatul obtinut ca urmare a aplicarii formulei este exprimat in fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna, orele care corespund unei fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna vor fi considerate ca o zi cu norma intreaga lucrata in luna.

Totodata, se prevede ca pentru a beneficia de drepturi banesti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub forma de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorii au obligatia de a depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective.

Actul normativ introduce si obligatia beneficiarilor ajutorului de somaj de a participa la programele de formare profesionala organizate si oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora si, dupa caz, la reexaminare. In acest sens, indemnizatia de somaj pentru o luna intreaga se calculeaza prin aplicarea procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare la data angajarii absolventului.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sau someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familii vor beneficia de suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare daca depun in termenul prevazut de lege declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective.

Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, lunar, pe o perioada de 6 luni, angajatorii au obligatia de a deduce, in conditiile legii, aceasta suma si de a depune declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, potrivit titlului IX 2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea acestei declaratii lunare.”

HG nr. 113/2011 abroga Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, insa, prevederile acestuia se aplica in continuare pentru declararea contributiilor obligatorii de asigurari pentru somaj aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011, precum si pentru depunerea de declaratii rectificative a declaratiilor lunare aferente lunilor anterioare lunii ianuarie 2011.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s